Europejski fundusz rolny

PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja „Rozwój firmy Handlowo - Usługowej Artur Jagnow poprzez zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem operacji jest zwiększenie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem operacji jest uruchomienie dodatkowych usług budowlanych poprzez zakup sprzętu i stworzenie nowego miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Przedmiotem operacji jest zakup sprzętu - w ramach operacji zostanie zakupiona koparka gąsienicowa wyposażona w ekologiczny silnik Yanmar spełniający normy Stage IIIa/Tier IV, ekonomiczny o niskim spalaniu paliwa oraz innowacyjna dzięki ultrakrótkiemu promieniowi obrotu koparki gwarantującemu łatwiejszą pracę w ciasnych przestrzeniach. Do koparki zostanie dokupiony specjalistyczny osprzęt w postaci wiertnicy. Koszt zakupu koparki z osprzętem 133 244 zł a wiertnicy 19020,00 zł. Zakup koparki pozwoli na dywersyfikację przychodów mojej firmy i przyczyni się do jego rozwoju. Dodatkowym zakupem będzie przyczepka niezbędna do transportu koparki, której koszt zakupu wyniesie 15 700 zł. Dzięki inwestycji w koparkę będę mógł oferować nowe usługi na rynku budowlanym oraz na rynku zagospodarowania ternu, tym samym zwiększę przychody w moim przedsiębiorstwie. W ramach operacji będą zatrudniona 1 osoba. Będzie to operator koparki (z grupy defworyzowanej).

Koszt całkowity - 206 595,72 zł
Koszty kwalifikowane - 167 964,00 zł
Kwota dotacji - 98 600,00 zł